Verpleegkundige zorg

UmbraZorg biedt de verzorging en verpleging die u nodig heeft. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn altijd dichtbij.

U kunt UmbraZorg voor allerhande lichamelijke zorg inschakelen. Voor zaken als hulp bij het wassen of het aantrekken van steunkousen, maar ook voor meer specifieke verplegende zorg zoals het verwisselen van een stoma, wondzorg of het intraveneus toedienen van medicijnen. UmbraZorg biedt de zorg die u nodig heeft.

Vanzelfsprekend stellen we uw wensen voorop. In het contact met ons mag u verwachten dat we rekening houden met uw behoeften. Uw zorg is bij ons in vertrouwde handen.

Onze zorgverleners hebben onder andere ervaring met de genoemde specialisaties in de kolommen hier rechts.

Heeft u zorg nodig? Vraag hier uw zorg aan.

Verpleegkundige

CVA verpleegkundige

Diabetes verpleegkundige

Long verpleegkundige

Oncologie verpleegkundige

Palliatieve zorg

Parkinson verpleegkundige

Reuma verpleegkundige

WIS- verpleegkundige (Wond – incontinentie en stomaverpleegkundige)

Verzorgende IG

Oncologische aandoeningen

Hart- en vaatziekten

Neurologische aandoeningen

Nieraandoeningen

Taaislijmziekte (cystic fybrosis)

Chirurgische nazorg

Bloedtransfusie

Dialyseondersteuning aan huis

COPD en CAPD

Palliatieve zorg

Wanneer u hoort dat u of uw naaste niet meer beter wordt, dan volgt een ingrijpend periode. UmbraZorg helpt u om deze tijd in alle rust door te komen. Wat u ook wenst, we ondersteunen u in deze moeilijke en ook waardevolle tijd. Zorg zoals u het graag wilt.

Wij dragen bij aan een waardige tijd van afscheid. Om u alle tijd en rust te geven voor uw naasten, nemen wij de taken en mantelzorg van u over. Uw zorg is in vertrouwde handen.

Palliatieve zorg

Wanneer u hoort dat u of uw naaste niet meer beter wordt, dan volgt een ingrijpend periode. UmbraZorg helpt u om deze tijd in alle rust door te komen. Wat u ook wenst, we ondersteunen u in deze moeilijke en ook waardevolle tijd. Zorg zoals u het graag wilt.

Wij dragen bij aan een waardige tijd van afscheid. Om u alle tijd en rust te geven voor uw naasten, nemen wij de taken en mantelzorg van u over. Uw zorg is in vertrouwde handen.

Indicatie en financiering

UmbraZorg wordt in de meeste gevallen gefinancierd vanuit de Wlz-budget of uw zorgverzekering. Wij leveren geen Persoonlijke verzorging of Verpleging op basis van PGB.

Zorgverzekering
Heeft u door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Neem contact op met een van onze wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie vast en regelt dat u zorg krijgt.

Voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) is een PGB van de zorgverzekeraar mogelijk. Dit wordt ook wel een Zvw-pgb genoemd: een persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet. Met een Zvw-pgb kunt u verpleging en verzorging inkopen die thuis of op een andere plek geleverd wordt, bijvoorbeeld op school of op het werk.

Eigen bijdrage
Bent u verzekerd via CZ of VGZ? Dan zit u goed. Want dan betaalt u geen eigen bijdrage voor wijkverpleging (wel kan via het CAK een eigen bijdrage worden gevraagd). Met andere zorgverzekeraars hebben wij geen afspraken. Wij kunnen in overleg met u natuurlijk wel altijd een machtiging voor u aanvragen.

PGB
Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen. Iedereen die zorg nodig heeft, kan PGB aanvragen. U heeft daarvoor een indicatie nodig vanuit het WMO. Heeft u een WMO-beschikking ontvangen van zorg in natura, dan kunt u bij de WMO terecht en opdracht geven om deze beschikking om te laten zetten naar een PGB. Meestal gaat dit via een aanvraagformulier.

Wlz-budget
Indien u een indicatie aanvraagt voor Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u via het formulier aangeven dat u een PGB wilt. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt welke zorg u nodig heeft. Samen met het zorgkantoor bepaalt u vervolgens hoe het budget besteedt gaat worden. Voor meer informatie over Wlz verwijzen we nu naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer informatie
Voor meer informatie over de PGB kunt u naar de website van de Sociale Verzekeringsbank of naar Per Saldo.

Aanvragen thuiszorg

Wilt u in contact komen met UmbraZorg voor meer informatie over onze zorg?
Of wilt u uw zorgaanvraag bij ons indienen, dan bieden wij
verschillende mogelijkheden tot contact.

Ga naar de inhoud