Visie

Zorg voor verbinding

UmbraZorg verleent als zorgaanbieder zorg aan hulpbehoevenden. Voornamelijk zorg aan huis, in een vertrouwde omgeving. Onze visie is dat echte aandacht leidt tot betere zorg. Bij UmbraZorg verlenen we daarom onze zorg zonder haast. Wij zijn de verbindende schakel tussen de omgeving van de cliënt: familie, vrienden en verwijzers.

UmbraZorg

Umbra is het Latijns voor ‘schaduw’. Onze visie is om als een schaduw te functioneren voor klanten met zorgvragen. Wij werken samen met betrokken zorgverleners en verbinden ze met de zorgvragers. De belangen van onze klanten zijn waar onze schijnwerpers op gericht staan.

Zorg vanuit relatie

Umbra heeft een diepere betekenis. Lesly Baidjoe, directeur van UmbraZorg legt uit: Mijn geloof in God geeft mij de overtuiging dat we goed voor elkaar moeten zorgen. In de Bijbel staat in Psalm 121:5 “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.” Dit betekent dat God er voor ons is en dat Hij onze belangen behartigt. Zo wil UmbraZorg op dezelfde wijze een schaduw zijn voor onze cliënten. Wij zijn er om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. UmbraZorg staat voor zekerheid, veiligheid en betrokkenheid.

Zorg vanuit relatie

Umbra heeft een diepere betekenis. Lesly Baidjoe, directeur van UmbraZorg legt uit: Mijn geloof in God geeft mij de overtuiging dat we goed voor elkaar moeten zorgen. In de Bijbel staat in Psalm 121:5 “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.” Dit betekent dat God er voor ons is en dat Hij onze belangen behartigt. Zo wil UmbraZorg op dezelfde wijze een schaduw zijn voor onze klanten. Wij zijn er om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. UmbraZorg staat voor zekerheid, veiligheid en betrokkenheid.

De zorgprofessionals van Umbrazorg

Zorgprofessionals van Umbrazorg zijn mensen met passie voor hun vak. Of ze nu nét hun studie hebben afgerond of al jaren in de sector werken, een achtergrond als directiesecretaresse hebben of een verleden als laborant; niet hun ervaring, maar pássie wordt als uitgangspunt genomen. De gemene deler van onze medewerkers is dan ook de liefde voor het zorgvak en het werken met hulpbehoevenden. Het  maakt de Umbrazorg-familie een warm bad voor zowel cliënten als werknemers. 

Vanuit die aandrang om te zorgen, trekken we gemotiveerde professionals aan, maar leiden we ook nieuwe zorgprofessionals op. Op die manier realiseren we duurzame ondersteuning voor diegenen die het nodig hebben. Heeft iemand het enthousiasme en de motivatie, dan faciliteren wij via de Umbra Academie onderwijs voor de juiste kwalificaties. Een mbo-opleiding, een hbo-studie… de mogelijkheden zijn eindeloos.

Werken voor Umbrazorg betekent werken vanuit aandacht en betrokkenheid. Zo wordt er zorg aangeboden zonder dat er sprake is van haast of werkdruk. Die huidige rage in de branche, daar doen wij immers niet aan mee. Omdat al onze zorgprofessionals maximaal 9 cliënten hebben, is er altijd ruimte voor een praatje of een goed gesprek. Want wij weten dat het contact met onze medewerkers het hoogtepunt van iemands dag kan zijn. Wij proberen van iedere dag iets moois te maken, voor zowel onze cliënten als onze medewerkers. Ervaren onze mensen toch te veel werkdruk? Dan ondernemen wij meteen actie. Want welzijn staat altijd op nummer één.

Wij luisteren altijd naar de wensen van de zorgvrager. Onze medewerkers zijn er ook op getraind om de juiste vragen te stellen en waar nodig advies te geven. Dat gevoel van goed willen zorgen, dat reikt overigens verder dan alleen de werkvloer. Zo krijgen onze medewerkers bijvoorbeeld korting op een sportschoolabonnement. Zíj zorgen goed voor onze cliënten, dus zorgen wij graag goed voor hen. Wij zorgen voor zowel zorgvragers als -verleners. Want alleen op die manier doen wij recht aan de kernwaarden die wij zo hoog in het vaandel hebben staan.

Onze kernwaarden

 • Betrokkenheid

  Zorg zonder haast, dáár maken wij ons hard voor; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met het welzijn van de cliënt op nummer één en door ons werk met liefde en aandacht uit te voeren, maken wij keer op keer het verschil.

 • Verbinding

  Wij fungeren als de verbindende schakel voor de omgeving van de cliënt: voor familie, vrienden en verwijzers. We nemen de regie in handen, overzien alles, kijken en luisteren goed, reageren op ontwikkelingen en dragen zorg voor duidelijke communicatie naar alle betrokken partijen.

 • Veiligheid

  Wij zijn er om de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Bij ons is zekerheid dan ook geen streven, maar een garantie. We zijn open, eerlijk en realistisch over wat wél en níet mogelijk is en brengen cliënten en diegenen in hun omgeving uiteraard als allereersten van onze constateringen op de hoogte.

 • Geloof

  ‘De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand’, zo luidt de bijbeltekst. Het geloof in God versterkt onze opinie dat we goed voor elkaar moeten zorgen. Vanuit deze overtuiging staan het welzijn en de belangen van onze cliënten in de schijnwerpers en nemen wij zelf een schaduwpositie in.

 • Aandacht

  Maximaal 9 cliënten per medewerkers, dat is ons beleid. Alleen zó zijn wij er zeker van dat onze cliënten de tijd en aandacht krijgen die ze verdienen. Zorg vanuit relatie noemen we dat. En dat vinden wij ontzettend belangrijk! 

 • Passie

  Wij werken enkel met mensen met passie voor de zorg. Of ze nu net afgestudeerd zijn of door de wol geverfde zorgverleners, een achtergrond als fietsenmaker hebben of een verleden als architect. Gedreven zijn in het helpen van anderen is de basis, aan de rest wordt zo nodig gewerkt. Door niet ervaring maar pássie als uitgangspunt te nemen, hebben wij alleen maar professionals met liefde voor het vak binnenboord. En dat merken onze cliënten ook.

Werkwijze

UmbraZorg levert 24 uur per dag zorg met aandacht. Naast reguliere zorg beschikken onze medewerkers over verschillende specialisaties. Om zorg met aandacht te kunnen bieden, is het ook nodig dat we volgens protocollen werken die bewezen effectief zijn. Enerzijds zijn we een luisterend oor, anderzijds gebruiken we het Omaha systeem om inzichtelijk te maken of de geboden zorg het gewenste effect heeft.

Omaha systeem

Binnen UmbraZorg maken we gebruik van het classificatiesysteem van Omaha. Het Omaha systeem beschrijft adequaat wat zorgverleners doen en waarom, wat het effect is van de zorg op onze cliënten en wat het verschil maakt in de uitkomsten. Een van de voordelen van het Omaha systeem is dat je meteen de gegevens op de juiste wijze vastlegt. Op die manier zijn de gegevens zeer geschikt om verder onderzoek mee te doen.

Wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen hun werk professionaliseren door een gezamenlijke terminologie en classificatie. Dat was de reden om het Omaha System te vertalen naar de Nederlandse context. De classificatie helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van en voor cliënten. Het vergemakkelijkt de communicatie met elkaar en met de cliënt. Daarnaast maakt het vergelijkingen mogelijk op inhoud, kwaliteit en kosten, en biedt het een kader voor de kennis die zorg- en welzijnsprofessionals nodig hebben.

Het Omaha System ontstond medio jaren ’70 in Omaha (VS). Organisaties voor thuiszorg en openbare gezondheidszorg wilden een betere manier ontwikkelen om de zorg te beschrijven.

Medische classificatiesystemen en de verschillende terminologieën sloten onvoldoende aan bij de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg. Het nieuwe systeem moest adequater beschrijven wat zorgverleners doen en waarom, wat het effect is op hun cliënten en wat het verschil maakt in uitkomsten: het Omaha System. Het zou de manier waarop zorg geleverd en gedocumenteerd werd veranderen. Het is door en voor zorgverleners ontwikkeld. De gebruikte terminologie is door middel van kwalitatief onderzoek uit dossiers gedestilleerd en samengevoegd tot het Omaha System.

Omaha System is wetenschappelijk onderbouwd en 1 van de 6 classificatiesystemen die erkend zijn door de American Nurses Association. Het wordt inmiddels in meerdere landen, verschillende sectoren en door meerdere disciplines gebruikt, ook in Nederland. Een voordeel van het Omaha System is dat je meteen de gegevens juist vastlegt. Op die manier zijn de gegevens zeer geschikt om verder onderzoek mee te doen.

Een voordeel van het Omaha System is dat je meteen de gegevens juist vastlegt. Op die manier zijn de gegevens zeer geschikt om verder onderzoek mee te doen.

De zorgverlener brengt de aandachtsgebieden of problemen van de cliënt in kaart, verdeeld over 4 domeinen:

1 het fysiologische domein
2 het gezondheidsgerelateerde gedragsdomein
3 het omgevingsdomein
4 het psychosociale domein

Het in kaart brengen gebeurt aan de hand van scores, aan deze scores koppelt hij acties. Per gebied worden scores op een schaal van 1 tot 5 vastgelegd op:

Gedrag

Wat een cliënt ‘doet’.
Zichtbare reacties, acties of activiteiten van de cliënt, passend bij gelegenheid of doel.

Status

Hoe een cliënt ‘is’.
Zijn conditie in relatie tot objectieve en subjectieve kenmerken.

Kennis

Wat een cliënt ‘weet’.
Zijn vermogen om informatie te onthouden en interpreteren.

De uitkomsten zijn aanknopingspunten voor de begeleiding. Zorgverleners leggen de scores vast bij nieuwe cliënten, tijdens de periode van zorgverlening en bij het afsluiten van de zorg. De uitkomsten kunnen op die manier makkelijk geëvalueerd worden. Je kunt op ieder moment de scores van de huidige situatie, de streefscores of gewenste uitkomstscores vastleggen. Dit ondersteunt doelgericht werken en het maakt de zorg overdraagbaar.

Iedere term in het Omaha System is gecodeerd. Dit maakt het heel geschikt voor het automatiseren, vastleggen en uitwisselen van gegevens.