Visie

Zorg voor verbinding

UmbraZorg verleent als zorgaanbieder zorg aan hulpbehoevenden. Voornamelijk zorg aan huis, in een vertrouwde omgeving. Onze visie is dat echte aandacht leidt tot betere zorg. Bij UmbraZorg verlenen we daarom onze zorg zonder haast. Wij zijn de verbindende schakel tussen de omgeving van de cliënt: familie, vrienden en verwijzers.

UmbraZorg

Umbra is het Latijns voor ‘schaduw’. Onze visie is om als een schaduw te functioneren voor klanten met zorgvragen. Wij werken samen met betrokken zorgverleners en verbinden ze met de zorgvragers. De belangen van onze klanten zijn waar onze schijnwerpers op gericht staan.

Zorg vanuit relatie

Umbra heeft een diepere betekenis. Lesly Baidjoe, directeur van UmbraZorg legt uit: Mijn geloof in God geeft mij de overtuiging dat we goed voor elkaar moeten zorgen. In de Bijbel staat in Psalm 121:5 “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.” Dit betekent dat God er voor ons is en dat Hij onze belangen behartigt. Zo wil UmbraZorg op dezelfde wijze een schaduw zijn voor onze cliënten. Wij zijn er om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. UmbraZorg staat voor zekerheid, veiligheid en betrokkenheid.

Zorg vanuit relatie

Umbra heeft een diepere betekenis. Lesly Baidjoe, directeur van UmbraZorg legt uit: Mijn geloof in God geeft mij de overtuiging dat we goed voor elkaar moeten zorgen. In de Bijbel staat in Psalm 121:5 “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.” Dit betekent dat God er voor ons is en dat Hij onze belangen behartigt. Zo wil UmbraZorg op dezelfde wijze een schaduw zijn voor onze klanten. Wij zijn er om jullie belangen zo goed mogelijk te behartigen. UmbraZorg staat voor zekerheid, veiligheid en betrokkenheid.

De zorgprofessionals van Umbrazorg

Zorgprofessionals van Umbrazorg zijn mensen met passie voor hun vak. Of ze nu nét hun studie hebben afgerond of al jaren in de sector werken, een achtergrond als directiesecretaresse hebben of een verleden als laborant; niet hun ervaring, maar pássie wordt als uitgangspunt genomen. De gemene deler van onze medewerkers is dan ook de liefde voor het zorgvak en het werken met hulpbehoevenden. Het  maakt de Umbrazorg-familie een warm bad voor zowel cliënten als werknemers. 

Vanuit die aandrang om te zorgen, trekken we gemotiveerde professionals aan, maar leiden we ook nieuwe zorgprofessionals op. Op die manier realiseren we duurzame ondersteuning voor diegenen die het nodig hebben. Heeft iemand het enthousiasme en de motivatie, dan faciliteren wij via de Umbra Academie onderwijs voor de juiste kwalificaties. Een mbo-opleiding, een hbo-studie… de mogelijkheden zijn eindeloos.

Werken voor Umbrazorg betekent werken vanuit aandacht en betrokkenheid. Zo wordt er zorg aangeboden zonder dat er sprake is van haast of werkdruk. Die huidige rage in de branche, daar doen wij immers niet aan mee. Omdat al onze zorgprofessionals maximaal 9 cliënten hebben, is er altijd ruimte voor een praatje of een goed gesprek. Want wij weten dat het contact met onze medewerkers het hoogtepunt van iemands dag kan zijn. Wij proberen van iedere dag iets moois te maken, voor zowel onze cliënten als onze medewerkers. Ervaren onze mensen toch te veel werkdruk? Dan ondernemen wij meteen actie. Want welzijn staat altijd op nummer één.

Wij luisteren altijd naar de wensen van de zorgvrager. Onze medewerkers zijn er ook op getraind om de juiste vragen te stellen en waar nodig advies te geven. Dat gevoel van goed willen zorgen, dat reikt overigens verder dan alleen de werkvloer. Zo krijgen onze medewerkers bijvoorbeeld korting op een sportschoolabonnement. Zíj zorgen goed voor onze cliënten, dus zorgen wij graag goed voor hen. Wij zorgen voor zowel zorgvragers als -verleners. Want alleen op die manier doen wij recht aan de kernwaarden die wij zo hoog in het vaandel hebben staan.

Onze kernwaarden

 • Betrokkenheid

  Zorg zonder haast, dáár maken wij ons hard voor; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met het welzijn van de cliënt op nummer één en door ons werk met liefde en aandacht uit te voeren, maken wij keer op keer het verschil.

 • Verbinding

  Wij fungeren als de verbindende schakel voor de omgeving van de cliënt: voor familie, vrienden en verwijzers. We nemen de regie in handen, overzien alles, kijken en luisteren goed, reageren op ontwikkelingen en dragen zorg voor duidelijke communicatie naar alle betrokken partijen.

 • Veiligheid

  Wij zijn er om de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Bij ons is zekerheid dan ook geen streven, maar een garantie. We zijn open, eerlijk en realistisch over wat wél en níet mogelijk is en brengen cliënten en diegenen in hun omgeving uiteraard als allereersten van onze constateringen op de hoogte.

 • Geloof

  ‘De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand’, zo luidt de bijbeltekst. Het geloof in God versterkt onze opinie dat we goed voor elkaar moeten zorgen. Vanuit deze overtuiging staan het welzijn en de belangen van onze cliënten in de schijnwerpers en nemen wij zelf een schaduwpositie in.

 • Aandacht

  Maximaal 9 cliënten per medewerkers, dat is ons beleid. Alleen zó zijn wij er zeker van dat onze cliënten de tijd en aandacht krijgen die ze verdienen. Zorg vanuit relatie noemen we dat. En dat vinden wij ontzettend belangrijk! 

 • Passie

  Wij werken enkel met mensen met passie voor de zorg. Of ze nu net afgestudeerd zijn of door de wol geverfde zorgverleners, een achtergrond als fietsenmaker hebben of een verleden als architect. Gedreven zijn in het helpen van anderen is de basis, aan de rest wordt zo nodig gewerkt. Door niet ervaring maar pássie als uitgangspunt te nemen, hebben wij alleen maar professionals met liefde voor het vak binnenboord. En dat merken onze cliënten ook.

Werkwijze

UmbraZorg levert 24 uur per dag zorg met aandacht. Naast reguliere zorg beschikken onze medewerkers over verschillende specialisaties. Om zorg met aandacht te kunnen bieden, is het ook nodig dat we volgens protocollen werken die bewezen effectief zijn. Enerzijds zijn we een luisterend oor, anderzijds gebruiken we het Omaha systeem om inzichtelijk te maken of de geboden zorg het gewenste effect heeft.

Omaha systeem

Binnen UmbraZorg maken we gebruik van het classificatiesysteem van Omaha. Het Omaha systeem beschrijft adequaat wat zorgverleners doen en waarom, wat het effect is van de zorg op onze cliënten en wat het verschil maakt in de uitkomsten. Een van de voordelen van het Omaha systeem is dat je meteen de gegevens op de juiste wijze vastlegt. Op die manier zijn de gegevens zeer geschikt om verder onderzoek mee te doen.

Wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen hun werk professionaliseren door een gezamenlijke terminologie en classificatie. Dat was de reden om het Omaha System te vertalen naar de Nederlandse context. De classificatie helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, acties en uitkomsten van en voor cliënten. Het vergemakkelijkt de communicatie met elkaar en met de cliënt. Daarnaast maakt het vergelijkingen mogelijk op inhoud, kwaliteit en kosten, en biedt het een kader voor de kennis die zorg- en welzijnsprofessionals nodig hebben.

Zorgleefplan

Het zorgleefplan bevat alle afspraken die we onderling maken op het gebied van de zorg- en dienstverlening. Er wordt besproken met u welke zorg nodig is en wat vervolgens realiseerbaar is.

Hoewel wij in kleine teams werken is het belangrijk de afspraken die we gezamenlijk maken op te schrijven. Uw mantelzorger zien wij als samenwerkingspartner in de zorg voor u.

Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk met alle gegevens om en kunt u hier ten alle tijde kennis van nemen o.a. via het digitale mantelzorgportaal Caren. Wanneer het zorgleefplan is opgesteld ontvangt u een eigen inlogcode voor dit mantelzorgportaal.

Het in kaart brengen gebeurt aan de hand van scores, aan deze scores koppelt hij acties. Per gebied worden scores op een schaal van 1 tot 5 vastgelegd op:

Gedrag

Wat een cliënt ‘doet’.
Zichtbare reacties, acties of activiteiten van de cliënt, passend bij gelegenheid of doel.

Status

Hoe een cliënt ‘is’.
Zijn conditie in relatie tot objectieve en subjectieve kenmerken.

Kennis

Wat een cliënt ‘weet’.
Zijn vermogen om informatie te onthouden en interpreteren.

Klachtenreglement

Klik op onderstaande button om ons klachtenreglement in te zien.

Financiering en indicatie

Onze thuiszorg kan op verschillende manieren worden gefinancierd:

 • vanuit uw zorgverzekering (met een indicatie voor wijkverpleging)
 • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie voor opname
 • vanuit een voorziening voor begeleiding van de gemeente (Maatwerkvoorziening Ondersteuning)
 • uit particuliere middelen

Een combinatie van deze financieringswijzen is bij UmbraZorg ook mogelijk. UmbraZorg adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van uw indicatie. In veel gevallen kan UmbraZorg de kosten rechtstreeks bij de gemeente (WMO), zorgverzekeraar  (wijkverpleging) of Zorgkantoor (verblijfszorg) declareren. Maar u kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor zorg of begeleiding vanuit uw zorgverzekering, een Wlz-indicatie of een maatwerkvoorziening van uw gemeente.

Indicatie voor zorg

Bij het aanvragen van thuiszorg, zijn er drie mogelijke routes:

Wijkverpleging

Wijkverpleging valt onder de basiszorgverzekering.  Het gaat om verpleging en bijbehorende persoonlijke verzorging die iemand thuis ontvangt. Voorbeelden zijn hulp bij het opstaan, wondverzorging of het leren omgaan met een stoma. De wijkverpleegkundige van Umbra Zorg kan beoordelen of u voor een indicatie voor wijkverpleging in aanmerking komt.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Met een Wlz-indicatie die wordt gesteld door het CIZ, heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag met deze indicatie ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het Zorgkantoor om dat te beoordelen.

WMO

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding van begeleiding vanuit een maatwerkvoorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. Het betreft dan begeleiding of huishoudelijke hulp. Umbra Zorg kan u helpen bij het doen van de ondersteuningsaanvraag.

Persoonsgebonden Budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen. U mag het PGB alleen besteden aan kwalitatief verantwoorde zorg. Bij een PGB horen een aantal verantwoordelijkheden. Zo moet u:

 • een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen
 • zelf bepalen wie de zorg verleent
 • zelf afspraken maken met zorgverleners
 • een administratie bijhouden
 • declaraties indienen bij de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in geval van begeleiding uit de WMO of langdurige zorg vanuit de Wlz. De SVB betaalt vanuit uw PGB uw zorgverleners uit
 • zelf een eigen wettelijke eigen bijdrage betalen (niet voor wijkverpleging)

Niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB. Wanneer kunt u geen PGB aanvragen? Zorgverzekeraars en zorgkantoor hanteren strenge voorwaarden bij toekenning van een PGB. Zo moet u een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen en moet u kunnen aantonen dat er voor uw zorg geen passende zorg in natura beschikbaar is.

Eigen Bijdrage

Als u zorg of begeleiding uit Wlz of de WMO ontvangt, moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan hangt af van het inkomen. Berekening en incassering van de eigen bijdrage lopen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) vanuit de zorgverzekeringswet is geen eigen bijdrage van toepassing.

Uitsluitingscriteria

UmbraZorg levert geen zorg aan hieronder omschreven clientgroepen:

 • UmbraZorg levert geen intramurale zorg.
 • Zorgvragers die een gevaar voor medewerkers van UmbraZorg vormen.
 • Zorgvragers die de financiële grondslag prevaleren boven een zorggrondslag.
 • Zorgvragers die medewerkers of andere cliënten discrimineren.
 • Zorgvragers met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan aanwezige reguliere begeleiding.
 • Zorgvragers die vallen onder de Wet Zorg en Dwang of op termijn de Wet verplichte ggz.
 • Zorgvragers met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereisen.
 • Zorgvragers met agressieproblemen of zorgvragers die seksueel ongewenst gedrag vertonen. Het gaat hier om gedragingen die onveilig zijn voor andere cliënten of medewerkers van UmbraZorg
 • Zorgvragers met complexe psychiatrische problematiek.

*UmbraZorg bekijkt de volgende zorgvragen individueel en beoordeeld na een intake pas of de cliënt (alsnog) in zorg genomen kan worden.

 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om de zorg veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan de kernwaarden van UmbraZorg:
  Veilig, vertrouwd en verantwoord werken voor de medewerkers van UmbraZorg.
 • Cliënten die de hulp van UmbraZorg niet accepteren.
 • Zorgvragers die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Zorgvragers met wegloopgedrag.
 • Zorgvragers met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen. (seksuele behoeftes)
 • Zorgvragers met actuele drugs- en/of alcoholverslaving.
 • Zorgvragers met psychoses die uit de hand kunnen lopen tot geweld of letsel aan ander.