Voorwaarden actie

  1. Het is niet toegestaan te werven op de werkvloer;
  2. In het eerste kennismakingsgesprek met de kandidaat moet door kandidaat worden benoemd wie degene is door wie men is aangedragen, achteraf benoemen geeft geen recht meer op de bonus;
  3. Het volledige bedrag geldt bij een vast dienstverband vanaf 24 uur per week, bij een vast dienstverband voor minder dan 24 uur per week ontvang je een lagere bonus naar rato;
  4. Aangedragen kandidaten moeten minimaal drie maanden in dienst blijven, anders zal de bonus niet toegekend worden;
  5. De bonussen betreffen bruto bedragen en worden uitgekeerd via overschrijving naar een bankrekeningnummer ontvangen van de aandrager, aandrager is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van het juiste rekeningnummer aan Umbra Zorg;
  6. Indien het een vast dienstverband betreft wordt de bonus uitgekeerd nadat de aangedragen kandidaat zijn of haar proefperiode succesvol heeft doorlopen;
  7. Indien de aandrager in dienst is bij Umbra Zorg vindt het uitkeren van de bonus plaats tezamen met de eerstvolgende salarisuitkering;
  8. Indien aandrager geen dienstverband heeft bij Umbra Zorg zal de aandrager dit bedrag bij de IB-aangifte dienen op te geven en Umbra Zorg zal en is verplicht hiervan melding te maken bij het digitaal loket van de belastingdienst;
  9. De bonusactie geldt enkel voor de functies: algemeen verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, psychiatrisch verpleegkundige, verzorgende 3IG-ers, Helpende plussers, tweedejaars 3IG-ers.

Wil jij iemand aandragen?

Zorg dan dat diegene zo spoedig mogelijk reageert op één van onze uitstaande vacatures of voor meer informatie contact opneemt met onze afdeling Werving via info@umbrazorg.nl of 0161 233126. Indien men in dienst komt bij of via UmbraZorg en wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden ontvang jij van ons de aandraagbonus!